Graciliano Afonso 18 , 35120, Arguineguin, Mogan Las Palmas
+34 928 185 028

BREAKING NEWS …HØYESTERETT SAK VUNDET ….BREAKING NEWS

champagne

BREAKING NEWS …HØYESTERETT SAK VUNDET ….BREAKING NEWS

Vi er alle svært lykkelige og glade for å dele med deg våre beste nyheten noensinne!

I en BANBRYDENDE dom mot ANFI, har den høyeste domstol i MADRID erklært en

av våre kunders kontrakt med ANFI å være ugyldig, og dermed gjør dette til en viktig

presedens for fremtidige saker.

Etter en årelang kamp gjennom rettssystemet på Gran Canaria, hvor vi vant både i

1. instansen og også i overklagen, ble vi igjen utfordret av Anfi som sendte kravet til

høyesteretten i Madrid.

I en entydig avgjørelse, noe som utvilsomt vil sende en betydelig sjokkbølge

gjennom timeshare-bransjen, støttet Høyesteretten den forrige afgjørelse og ga vår

klient avvist mot Anfi ved å erklære disse kontrakter ulovlige i henhold til EU-

direktivet.

I den detaljerte avgjørelsen var der ulike brudd på Timeshare loven som ble

fremhevet, men vi føler det viktigste å gjøre oppmerksom på er følgende:

– Det er ulovlig å motta utbetalinger under tilbaketreknings perioden, selv om

disse ble gjort til tredje person, nøyaktig slik den er etablert i Timeshare loven

42/98.

– Det er ulovlig å inngå timeshare kontrakter for all evighet for kontrakter inngått

etter 1999 i samsvar med Timeshare loven 42/98.

Disse alvorlige brudd på timeshare loven er nok til å erklære kontrakterne radikalt

ugyldige, noe som betyr at der ikke er noen form for tidsbegrensning for et krav av

denne art. Selv om klienten har signert disse kontraktene for lenge siden, og selv om

de har brukt sine timeshare uker i løpet av denne tiden, er de fortsatt i sin fulle rett til

å kreve pengene sine tilbake og få kontrakterne erklært ugyldig.

Det er unødvendig å si at vi er veldig fornøyd med dette resultatet. Ikke bare for vår

klient, som har blitt tildelt mer enn 40.000 € (den opprinnelige kjøpesummen pluss

dobbel innskudd) pluss renter pluss saksomkostninger, men for alle våre andre

kunder som fortsatt kjemper for deres rettigheter i domstolene. Som vi sa tidligere, vil

denne beslutningen har en svært positiv innvirkning på alle våre kunders behov.

Selvfølgelig vil vi også gjerne benytte anledningen til å gratulere det juridiske team

som har jobbet utrettelig for å bringe denne saken til en så fantastisk slutt, og som

fortsetter å hjelpe våre misforståtte timeshare-eiere til å få rettferdighet gjennom det

spanske rettssystemet.

Selvfølgelig, vil denne beslutningen, sammen med de mange andre vi har allerede

oppnådd, bli brukt i din påstand, så hvis du har spørsmål om dette, kan du alltid

kontakte oss. Jo før du starter en juridisk prosedyre, jo raskere kommer du ut av

denne timeshare byrde.

 

11      1

March 18, 2015

Leave a reply